CBST®

Wat is CBST®?

CBST® is een vorm van therapie die zich niet alleen richt op jouw geestelijk welzijn,  maar verder gaat dan dat.

De therapie is gericht op 4 pijlers. Deze 4 pijlers zijn:

 • Mind
 • Body
 • Emotions
 • Soul

De behandelingen zijn gericht op klachten die voortkomen uit Burnout – Stress – Trauma.

Deze klachten kunnen je hele leven ontwrichten en je relatie met jezelf en anderen negatief beïnvloeden. De behandeling met CBST® is erop gericht dat je met intensieve hulp in één maand zover geholpen bent dat je weer aan de slag kunt of zover geholpen bent dat je in de meeste gevallen zelfstandig verder kunt werken aan een voorspoedig herstel, mede door de vele tools die je meekrijgt. Na deze maand is er na enige tijd nog een evaluatie om te kijken hoe het gaat en wat je verder nog nodig hebt.

Waarom deze 4 pijlers?

Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat alleen psychologische hulp zeker helpend is, maar dat er vaak meer aan de hand is. Het kan vastzitten op zowel geestelijk gebied, als op zingevingsgebied. Maar er kunnen ook ongezonde gewoontes ten grondslag liggen of meespelen. Hierdoor is er een grotere kans op herhaling. Door de problemen via de 4 pijlers MIND/BODY/EMOTIONS/SOUL aan te pakken, is de kans op terugval veel kleiner.

Wat kan ik verwachten?

Een uitgebreid intake gesprek

Hierin wil ik meer inzicht krijgen in de aard van jouw klachten.  Ik maak gebruik van testen en vragenlijsten. Dit intake gesprek zal meestal 2 á 3 u duren. Daarna krijg je een passend en persoonlijk advies. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met wat jij aankunt.

1 maand intensieve begeleiding

De behandeling zal altijd persoonlijk zijn en aangepast op jouw mogelijkheden en hulpvraag.

Hierin wordt gebruik gemaakt van een volledig concept waaronder:

Psychologische en integratieve therapie:

Hierbij wordt, naargelang wat nodig is, gebruikt gemaakt van de volgende therapievormen:

Dit gaat onder andere over:

 • (h-)erken ik emoties;
 • wat voel ik;
 • opladen en ontladen;
 • emoties verwerken;
 • ervaar ik emoties als zwak of sterk;
 • als ik teveel emoties ervaar, wat doe ik dan?

Hierbij worden veel therapievormen gebruikt die ook bij de pijler MIND worden ingezet. Het verschil is dat de aanpak anders is.

Er wordt, naargelang wat nodig is, gebruik gemaakt van onder andere de volgende therapievormen:

Hierin worden vragen gesteld als:

 • Waarmee voel ik me verbonden
 • Wat geeft jou zin
 • Wat is belangrijk voor jouw wezen, jouw zijn
 • Heb je een levensmissie (groot of klein)

Nazorg

Met de nazorg houden we vinger aan de pols en kijken we hoe je herstel verloopt.

In de tijd voordat je terugkomt blijf je werken aan je gedrag en leefstijl aan de hand van de verkregen tools en kennis die je tijdens de behandeling hebt meegekregen.

Je komt éénmalig terug voor een gesprek en testen. Dit zal plaatsvinden ongeveer 1 maand na beëindiging van het traject. De afspraak hiervoor wordt gelijk in het begin gemaakt.