Aangeboden als onderdeel van CBST®

Wat is Neurofeedback

Bij de activiteit van onze hersenen is sprake van kleine elektrische impulsen. Deze worden gemeten in frequenties, ook wel hersengolven genoemd. Neurofeedback maakt gebruik van geavanceerde computertechnologie en software om deze hersengolven via EEG-meting vast te stellen en positief te beïnvloeden. Dit gebeurt door de hersenen acute informatie (feedback) te geven op het moment dat in het hersengolfpatroon sprake is van onrust (turbulentie) en/of disbalans in bepaalde frequentiegebieden. De hierdoor veroorzaakte instabiliteit in het neurale netwerk houdt verband met het optreden van bepaalde klachten (bijvoorbeeld slecht slapen of je gespannen voelen). Door het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van het zelflerend vermogen van de hersenen om zichzelf naar aanleiding hiervan zo te reorganiseren dat een stabieler evenwicht wordt bereikt in het hersengolfpatroon. Nadat de hersenen een leer- en aanpassingsproces hebben doorgemaakt zullen de klachten hierdoor afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Succesratio

Uit cliënt reviews is gebleken dat Neurofeedback over de totale spreiding van klachten een gemiddelde succesratio van 70% tot 80% behaalt. Neurofeedback biedt vaak een oplossing voor klachten waarvoor men met andere methoden onvoldoende resultaat heeft bereikt of waarvoor men geen andere keus heeft dan een behandeling met medicijnen. De eerste wetenschappelijke onderzoeken met Neurofeedback in de VS dateren van de eind 60-er en de 70-er jaren. Baanbrekend werk is hierbij vooral verricht door dr. Barry Sterman (epilepsie en slaapstoornissen) en dr. Joel Lubar (aandacht- en concentratiestoornissen).

NeurOptimal™

ProFides maakt bij haar behandelingen gebruik van het NeurOptimal™ systeem van het Zengar Institute. Neurofeedback binnen het NeurOptimal systeem is gebaseerd op de Chaos-theorie van de Belgische Nobelprijswinnaar Prigogine en verder uitgewerkt door neurofysiologen als Babloyantz en Freeman. In deze theorie wordt het EEG beschouwd als de optelsom van de activiteiten van miljoenen zenuwcellen (neuronen). Op het eerste oog lijken deze activiteiten chaotisch te verlopen. Maar bij nadere bestudering blijkt hier een verborgen orde in te bestaan die niet rechtlijnig verloopt maar dynamisch. De dynamische verbanden in de hersenactiviteit zijn het beste aan te tonen met wiskundige formules, onder andere met de berekeningsmethoden van Gabor. Op basis van voornoemde uitgangspunten hebben (neuro)psychologen als dr. Val Brown en dr. Susan Brown van het Zengar Institute het NeurOptimal™ systeem ontwikkeld.

NeurOptimal™ geavanceerd en veilig Neurofeedback-systeem

ProFides maakt bij haar Neurofeedbackbehandelingen gebruik van de zeer betrouwbare en veilige NeurOptimal software, ontwikkeld door dr. Valdeane Brown e.a. van het Zengar Institute in Victoria B.C. (Canada). De hersenen worden met NeurOptimal integraal getraind over het gehele spectrum en op beide hersenhelften tegelijk. Verkeerd behandelen door overstimulering van bepaalde frequenties of frequentiegebieden (overshoot) is hierdoor uitgesloten.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over Neurofeedback en NeurOptimal™ dan verwijzen wij u naar de onderstaande informatiebronnen.

www.zengar.com De officiële website van het Canadese Zengar Institute in Victoria dat onder leiding van dr. Valdeane Brown het NeuroOptimal™ systeem heeft ontwikkeld en dit onder licentie uitbrengt.

Hoe verloopt neurofeedback in de praktijk?

De cliënt zit tijdens de behandeling (sessie) in een gemakkelijke stoel. Zowel links als rechts op het hoofd en aan het oor worden drie sensoren geplaatst. In totaal vijf sensoren meten de hersenactiviteit. De behandelaar ziet dit op zijn computerscherm als een computer-EEG (elektro-encefalogram). Vervolgens wordt in een trainingsprogramma dat bestaat uit meerdere sessies gewerkt aan het verminderen of opheffen van de turbulentie en/of de disbalans.

Muziek

Tijdens de training  luistert de cliënt naar muziek. Nadat de trainingsopties zijn ingesteld en de training wordt gestart, geeft het computersysteem feedback bij het optreden van turbulentie of disbalans in het neurale netwerk. De feedback bestaat uit kortstondige onderbrekingen van het beeld en het geluid. De hersenen nemen deze onderbreking waar als een niet gewenste onregelmatigheid (chaos) en reageren op een natuurlijke wijze door een meer stabiel hersengolfpatroon op te zoeken zodat het beeld en het geluid weer doorlopen. De cliënt hoeft hier zelf geen moeite voor te doen omdat dit proces zich op onbewust niveau afspeelt. Na voldoende oefentijd zullen de hersenen hierop reageren door het hersengolfpatroon zo te reorganiseren dat hier meer stabiliteit en evenwicht in ontstaat.

De training is niet inspannend. Het leerproces voor de hersenen speelt zich af op onbewust niveau. De cliënt zelf merkt of voelt hier niets van. Er wordt geen stroom of iets dergelijks ingevoerd. Neurofeedback moet daarom niet verward worden met de elektroshock behandeling die in de psychiatrie nog wel eens wordt toegepast. De sensoren dienen uitsluitend om de activiteiten van de hersenen uit te lezen. Doorgaans wordt een training door cliënten ervaren als ontspannend en prettig.

Neurofeedback bij welke klachten

Info over hersengolven